Kategori: <span>Avukat</span>

Avukat; mahkeme sürecinde davalı yada davacıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilerdir. Avukat, dava sürecinde gerçeği açığa çıkarmakla değil müvekkilinin lehine, menfaatine göre davranmakla yükümlüdür.…

Avukat Bilgi Eğitim Firma Genel Hizmet Sektörü Hukuk

Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu; 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2008 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmüştür. 2009 yılında Bursa’da avukatlık mesleğine başlamış, 2012 yılında ise kendi hukuk bürosunda bağımsız avukatlık…

Avukat Bilgi Eğitim Firma Genel Hizmet Sektörü Hukuk

Dava, hukuksal bir sonuç elde etmek ve bir hüküm sağlamak için yargı organına başvurmaktır. Davalar, tabi tutuldukları yargı koluna göre hukuk davaları, ceza davaları ve idari davaları olarak üçe ayrılır. Hukuk davaları,…

Avukat Bilgi Firma Genel Hizmet Sektörü Hukuk

Avukat Bilgi Firma Genel