Avukatın Vizyon ve Misyonu

Avukat; mahkeme sürecinde davalı yada davacıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilerdir. Avukat, dava sürecinde gerçeği açığa çıkarmakla değil müvekkilinin lehine, menfaatine göre davranmakla yükümlüdür. Yani, müvekkili aleyhinde olan araç ve delilleri kullanmaz.

Misyon

 • Müvekkilinin temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini takip ederken; hukuki değerler, evrensel değerler, avukatlık mesleğinin yükümlülükleri ve temel ilkeleri çerçevesine göre hareket etmelidir.
 • Hukuksal ilkeler, toplumsal değerler çerçevesinde müvekkili ile karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalıdır.
 • Hukuki sorunlarda çözüm odaklı yaklaşım biçimi sergilemelidir.
 • Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almamakla birlikte; gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemelidir.
 • Müvekkilinin başkalarına açıklamayacağı bilgilerin tarafına sunulması durumunda bilgileri; özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar olarak güven ve mahremiyet kavramlarını kapsamında saklamalıdır.
 • Üstlendiği görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarı ile bitirmelidir.
 • Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemelidir.
 • Hukuki ihtilafları yürürlükteki yasalar çerçevesinde hukuka uygun şekilde ve geçerli çözümlerle halletmelidir.

Vizyon

  • Adalete ve hukuka olan inanç ve saygının artmasına katkıda bulunmalıdır,
  • Müvekkillerinin hak ve özgürlüklerini iş kuralları ve karşılıklı saygı çerçevesinde profesyonel olarak savunmalı,
 • Müvekkiline kaliteli hizmet vermeli,
 • Hukuk sisteminin tüm gelişme ve değişmelerini yakından takip ederek temsil edilen müvekkil adına uygulamalıdır,
 • Saygın, dürüst, atılımcı, çağdaş, güvenilir ve başarılı bir vizyon ile adaletin gerçekleşmesi için çalışmalıdır.

Yukarıdaki şartları sağladığınızda Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi mesleğini en iyi şekilde yapan bir avukat olabilmeniz mümkündür.

1983 yılında doğmuş olan Elif Çavuşoğlu ortaokul ve lise dönemlerini başarılı bir şekilde bitirmiştir. Daha sonrasında İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış olup başarılı bir not ortalaması ile buradan da mezun olmuştur.

Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olmakla birlikte aynı zamanda İş Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında da uzmanlaşmış olup bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca kendi avukatlık bürosunda bağımsız olarak avukatlık mesleğine devam etmekte olan avukat siz değerli müşterileri için güvenilir bir hizmet sunmaya devam etmektedir.

Halk arasında ceza avukatlarına ağır ceza avukatı denmektedir. Peki ağır ceza avukatı kime denir ve hangi davalara bakar?

Ağır ceza avukatı; ağır ceza mahkemelerinde görev alanına giren suçlar konusunda uzmanlığa ve tecrübeye sahip olan avukata denir. Ağır ceza mahkemelerinin alanına giren suçlar asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan genellikle daha ağır cezaları gerektiği için ağır ceza davalarına uzman ağır ceza avukatı ile temsil edilmesi doğru olacaktır. Ağır ceza davaları neticesinde mahkeme tarafından hükmedilecek hapis cezaları diğer ceza davalarına göre daha uzun süren bir süreçtir. Kişinin hak ve hürriyetini bu denli ağır süreçte ağır ceza avukatlarından destek alınmalıdır.