Boşanma Davalarında Geyikli Aydın

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada evlenme oranlarında önemli bir değişim gözlenmezken çiftlerin boşanmalarında %4,5’lük artış olduğu Gözlenmiştir. Ve Çiftlerin avukatlık bürolarını kapısı sık sık aralanmaya başlanmıştır. Boşanmaların zemininde sanılanın aksine; temelinde fiziksel şiddetin değil, ekonomik şiddettin en büyük sebep olduğunu belirlenmiştir.

Aşk, sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler üzerine kurulan evlilik kurumunun birliğinin günümüzde kısa ömürlü olması ve uzun süreli evliliklerin neredeyse yok denecek kadar azalması ve çiftlerin boşanma sebeplerinin Türk Medeni Kanunu’nda 6 başlıkta düzenlendiği belirtilmektedir.
Bunlardan en sık kullanılanın ise, ‘Şiddetli Geçimsizlik’ olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.
Özellikle son yıllarda giderek artan boşanma oranlarının nedenlerini ele alınabilen bütün durumlarını, bir konunun bütün yönlerini araştırıp birer birer incelendiğinde boşanmaların asıl sebebinin insan faktörünün aksine fiziksel şiddetten değil ekonomik şiddetten kaynaklandığını söyledi.

Günümüz şartlarında bayan erkek iş hayatında etkin olması ve çiftlerden birinin diğerinden fazla maaş alması birlikte yaşayan çiftlerin yaşam standartlarını yükseltmektedir.
Fakat Bazı çiftlerde benim param senin paran muhabbeti olup Örneğin; Çiftlerden biri kazandığı parayla beğendiği bir arabayı aldığı zaman diğer taraf bu konuda eziliyor ve hoş olmayan tartışmalar ve boşanmalar meydana geliyor.

Boşanma kararı alındığı durumlarda Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu Aile Hukuku Avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.