Etiket: <span>Mahkemelerde Dava Nasıl Açılır</span>

Dava, hukuksal bir sonuç elde etmek ve bir hüküm sağlamak için yargı organına başvurmaktır. Davalar, tabi tutuldukları yargı koluna göre hukuk davaları, ceza davaları ve idari davaları olarak üçe ayrılır. Hukuk davaları,…

Avukat Bilgi Firma Genel Hizmet Sektörü Hukuk