Mahkemelerde Dava Nasıl Açılır?

Dava, hukuksal bir sonuç elde etmek ve bir hüküm sağlamak için yargı organına başvurmaktır.
Davalar, tabi tutuldukları yargı koluna göre hukuk davaları, ceza davaları ve idari davaları olarak üçe ayrılır. Hukuk davaları, usulüne uygun hazırlanan dilekçe ile birlikte birlikte yetkili ve görevli hukuk mahkemesine başvurmak suretiyle açılır. Ceza davaları, kamu düzenine ilişkin olduklarından dolayı Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmaktadır. Mağdur veya ilgili kişilerin Cumhuriyet Savcılığı’na veya adli kolluk birimlerin suç teşkil eden olayla ilgili şikayetlerini iletmeleri yeterlidir.

Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar:

  • Mahkeme adı,
  • Davalı ile davacının adı, soyadı ve adresi,
  • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Varsa kişilerin kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,
  • Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, davanın değeri,
  • Davacının iddia ettiği bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,
  • İddiadaki her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
  • Dayanılan hukuki sebepler,
  • Talep sonucu,
  • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olmalıdır.

Bursa ilinde Bursa Ceza Hukuku Avukatı Elif Çavuşoğlu ile dava süreçlerinizi takip edebilir; gerekli hukuki desteği alabilirsiniz.